Αλλαγές στον φορολογικό έλεγχο: πώς θα εντοπίζεται στο εξής η φοροδιαφυγή;


Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Βόρεια Προάστεια, Φύλλο 124 / Ιούνιος 2018

Πολλές φορές έχουμε ακούσει για νέες μεθόδους και επιχειρήσεις τύπου «σκούπα» στις οποίες το ΣΔΟΕ θα εντοπίζει τους φοροδιαφεύγοντες, με σενάρια που σε τίποτα δεν θυμίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Και φυσικά, η φοροδιαφυγή υπάρχει ακόμα και καμία τέτοια επιχείρηση δεν έχει κατορθώσει να την εξαλείψει ή τουλάχιστον να την εντοπίσει ώστε να αποδοθούν και οι προβλεπόμενες συνέπειες.

Παρ’όλα αυτά οι ελληνικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται πλέον σε μία νέα, αρκετά πιο αισιόδοξη περίοδο η οποία τους επιτρέπει να λειτουργήσουν σωστά και αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τεχνολογική πρόοδο. Η αυξανόμενη χρήση του πλαστικού χρήματος είναι το μέσο που θα χρησιμοποιούν εφεξής οι ελεγκτικές αρχές για να ελέγχουν την ροή του χρήματος. Η διακίνηση των κεφαλαίων μεταξύ εταιρειών και φυσικών προσώπων είναι αρκετά πιο εύκολη εφόσον όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται ηλεκτρονικά.

Κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή αφήνει ένα στίγμα, ένα «αποτύπωμα» το οποίο εντοπίζεται εύκολα. Αντίστοιχα, είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε ελεγκτικού μηχανισμού να εναρμονιστεί με την νέα τάση για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και να αξιοποιήσει εξίσου την τεχνολογία ώστε όλα αυτά τα αποτυπώματα να δηλώνονται, να ελέγχονται και να ξεκαθαρίζονται. Σήμερα τα ποσοστά των ηλεκτρονικών συναλλαγών αυξάνονται σταθερά έναντι των υπόλοιπων τρόπων οικονομικών συναλλαγών και η τάση δείχνει ξεκάθαρα την επίσης αυξητική της πορεία. Μελλοντικά, οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα είναι ο πρώτος τρόπος (με διαφορά) στην προτίμηση του κοινού (εταιρείες και φυσικά πρόσωπα).

Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται ταυτόχρονα τόσο οι εταιρείες όσο και τα φυσικά πρόσωπα και μάλιστα χωρίς την προϋπόθεση της διαπροσωπικής επαφής μεταξύ του ελεγκτή και του ελεγχόμενου. Η χρηματική ροή είναι εύκολα εντοπίσιμη και το μόνο για το οποίο θα πρέπει πραγματικά να δώσει μάχη το ελληνικό δημόσιο είναι να καταρτιστεί τεχνολογικά το προσωπικό που υπηρετεί στους εκάστοτε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια εάν δεν γίνει ορθή εκμετάλλευση από τον άνθρωπο. Από ότι αποδεικνύεται πάντως, ο τρόπος που περιγράφεται παραπάνω φαίνεται να είναι η μόνη λύση η οποία έχει σημαντικές πιθανότητες να κερδίσει έδαφος και, τελικά, να επιφέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα στον αγώνα ενάντια στην φοροδιαφυγή.


Χρήστος Χριστοδουλέλης

  • Λογιστής, Φοροτεχνικός, Οικονομικός Σύμβουλος