Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Σημαντική προσθήκη στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας είναι όλες οι Υπηρεσίες Μισθοδοσίας. Είναι αναγκαίες σε κάθε επιχείρηση και ταυτόχρονα χρονοβόρες, ενώ απαιτούν σωστή δομή και μεγάλη προσοχή στην λεπτομέρεια. Η Tax Consultants αναλαμβάνει όλες τις Υπηρεσίες Μισθοδοσίας που αναφέρονται παρακάτω:

 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της εταιρείας σας.
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων σας.
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων.
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας.
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML για την υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων.
 • Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή επόμενης χρήσης.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας (και σε μορφή αρχείου Excel).
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε εργατική διαφορά με βάση την εργατική νομοθεσία, με την συνδρομή έμπειρου εργατολόγου.
 • H.R services: αξιόλογηση νέου και υπάρχοντος προσωπικού και παροχή αναλυτικού report.

Χρειάζεστε έναν έμπιστο συνεργάτη
για την οργάνωση του λογιστηρίου σας;

Τυρνάβου 3, 145 65, Άγιος Στέφανος, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210-8004130 | Fax: 210-8004132